میزگرد

آوارگی چاپ و نشر در استان مرکزی

کمبود امکانات کیفی چاپ و نشر در استان مرکزی موجب شده که تصمیم سازان این عرصه یا به کیفیت بد چاپخانه و اهمیت زمان در چاپ تکیه کنند یا اینکه زمان را قربانی کرده و برای چاپ کیفی آواره استان های همجوار باشند . . .

صنعت چاپ و متولیان آن، انتظارات و واقعیت ها

میزگرد «صنعت چاپ و متولیان آن، انتظارات و واقعیت ها» از زیرمجموعه های پنل «چاپ و تشکل ها» در اولین روز از برپایی کنفرانس ملی مدیریت كیفیت در چاپ برگزار شد.

در میزگرد تخصصی اخبار چاپ مطرح شد: سرمایه‌گذار نیازی به حمایت ندارد؛ مسئولین هدایت کنند

نخستین میزگرد تخصصی پایگاه اطلاع رسانی اخبار چاپ ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 14 شهریور ماه سال جاری در محل دفتر انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ و با عنوان «تشکل‌های صنفی صنعت چاپ ایران؛ نقش و کارکرد» برگزار شد.

در میزگرد تخصصی اخبار چاپ عنوان شد: ضعف قوانین مشکل بزرگ تشکل‌های صنفی است

دومین و آخرین جلسه نخستین میزگرد تخصصی پایگاه اطلاع‌رسانی اخبار چاپ، با موضوع «تشکل‌های صنفی صنعت چاپ ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در اواسط آبان ماه سال جاری در محل دفتر انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ برگزار شد.

نظرسنجی

عملکرد جشنواره صنعت چاپ را چگونه میبینید ؟
 نتایج نظرسنجی
آرشیو