برای جستجوی عبارت کاغذ؛ سامانه کاغذ یارانه‌ای؛ محسن جوادی؛ معاونت امور فرهنگی وزیر ارشاد؛ واردات کاغذ؛ اتحادیه ناشران ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 آغاز به‌کار سامانه کاغذ یارانه‌ای، به‌زودی ۱۳۹۷ شنبه ۱۲ آبان