برای جستجوی عبارت کارگروه کاغذ؛ انتظامی؛ واردات؛ زینک؛ وزارت ارشاد؛ نظارت؛ بازرسی ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 تشکیل کمیته سه جانبه برای نظارت بر توزیع کاغذ ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت