برای جستجوی عبارت چاپخانه؛ تعطیلی؛ صنعت چاپ ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 تعطیلی سریالی چاپخانه‌ها و بیکار شدن پیشکسوتان چاپ ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ مرداد