برای جستجوی عبارت همایش نقش و جایگاه ناشرین و مولفین در کتابخانه ملی ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 نقشه راه برای ارتقاء وضعیت نشر در استان یزد تدوین شود ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۶ مرداد