برای جستجوی عبارت نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران؛ علینقی؛ ابوالحسنی؛ غفاری رهبر؛ اتحادیه چاپخانه داران تهران؛ اتحادیه ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 کاهش حضور خارجی‌ها، رونق داخلی‌ها ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۲ آذر