برای جستجوی عبارت نمایشگاه چاپ تهران؛ پاویون جشنواره صنعت چاپ؛ وزارت ارشاد؛ اتحادیه صنعت چاپ؛ مسعود فرشی فرید ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 نخستین پاویون جشنواره ملی صنعت چاپ برپا می‌شود ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر