برای جستجوی عبارت مسعود فرشی فرید؛ واردات؛ سررسید ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 واردات ۵۶۰ هزار دلار دفتر یادداشت و سررسید در سال ۹۶ ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور