برای جستجوی عبارت مسعود فرشی فرید؛ روز ملی صنعت چاپ؛ مسابقات صنعت چاپ ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 رونق صنعت چاپ در سایه تحریم‌ها ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور