برای جستجوی عبارت قاچاق کتاب؛ کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مولفان؛ وزارت ارشاد؛ اتحادیه ناشران؛ صحافان؛ چاپخانه ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 توقیف یک چاپخانه چاپ کتاب‌های قاچاق ۱۳۹۷ دوشنبه ۷ آبان