برای جستجوی عبارت غلامحسین شافعی؛ انتخابات ؛ رییس اتاق بازرگانی ایران ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ شهريور