برای جستجوی عبارت عباس صالحی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تخلف؛ واردات کاغذ ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 کشف ١٠ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ مرداد