برای جستجوی عبارت طراحی؛ جشنواره پوستر؛ پوستر رضوی؛ ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 برگزاری چهارمین دوسالانه ملی پوستر رضوی؛ آبان ماه ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر