برای جستجوی عبارت سید عباس صالحی معاون فرهنگی گفتگو ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 در راهبردهای کلان فرهنگی به یک وفاق نخبگانی نرسیدیم ۱۳۹۲ سه شنبه ۱ بهمن