برای جستجوی عبارت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 راه اندازی 10 فرهنگسرای موقت کتاب ۱۳۹۲ شنبه ۱۸ آبان