برای جستجوی عبارت روز ملی صنعت چاپ؛ هتل فردوسی؛ اتحادیه چاپ؛ صنعت چاپ ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 مراسمی در خور صنعت چاپ ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ شهريور