برای جستجوی عبارت خدمت به فرهنگ ایران؛ زندگی و کارنامه مرتضی نوریانی بنیانگذار صنعت نوین چاپ ایر ،6 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 پدر صنعت چاپ تعبیر درستی برای نوریانی است ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد
2 دولت یازدهم مجوز بیش از 2 هزار نشریه را صادر کرد ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد
3 بیش از دو هزار نشریه در دولت یازدهم مجوز گرفته‌اند ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد
4 الگو قراردادن پیشکسوتی مانند نوریانی در این برهه زمانی ضرورت است ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد
5 حیات صنعت چاپ ایران وامدار مرتضی نوریانی است ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ خرداد
6 رونمایی از زندگینامه بنیانگذار صنعت نوین چاپ ایران ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۵ خرداد