برای جستجوی عبارت انتخابات؛ اتحادیه چاپخانه‌داران ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران ۱۶ تیرماه برگزار می‌شود ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت