برای جستجوی عبارت هیات اجرایی ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 اعتراضاتی به تخلفات اجرایی انتخابات اتحادیه ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ شهريور