برای جستجوی عبارت هشتمین جشن تصویر سال ،3 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 نمایشگاه هنر تبلیغات ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۶ دي
2 تمدید ده روزه ارسال آثار به هشتمین جشن تصویر سال ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۱ دي
3 هشتمین جشن تصویر سال ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۱ آذر