برای جستجوی عبارت نشست مطبوعات ،2 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 پشت شعارهای فریبنده پنهان نشویم !!! ۱۳۹۴ شنبه ۲۳ آبان
2 استقبال رسانه ها از نشست مطبوعاتی پکو 2009 ۱۳۸۸ يکشنبه ۱۹ مهر