برای جستجوی عبارت نابینایان ،4 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 لذت نقاشی برای نابینایان ۱۳۹۴ شنبه ۲۳ آبان
2 امکان تشخیص رنگ برای نابینایان فراهم می شود ۱۳۹۰ شنبه ۸ مرداد
3 تولید كتاب‌های گویا و بریل ۱۳۸۹ شنبه ۲۹ آبان
4 کتاب‌هایی که شنیده می‌شوند !!!! ۱۳۸۹ شنبه ۱۰ مهر