برای جستجوی عبارت مقیمی؛ فرشاد مقیمی؛ تیشو؛ بسته‌بندی؛خمیر کاغذ؛ مقوا ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 خودکفایی در تولید کاغذ بسته‌بندی ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت