برای جستجوی عبارت مشاور فرهنگي رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 مراسم آغاز به كار اتاق كره جنوبی ر کتابخانه ملی ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۵ آذر