برای جستجوی عبارت دبیر علمی همایش ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 نیازمند تغییر نگرش و سیاست در حوزه کتاب و نشر هستیم ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ آبان