برای جستجوی عبارت اولین کارگاه طراحی ،2 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 نمایشگاه آثار برگزیده اولین کارگاه طراحی انسان و زیبایی ۱۳۸۹ شنبه ۲۵ دي
2 کارگاه طراحی انسان- زیبایی ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۷ آذر