برای جستجوی عبارت افزایش تعرفه واردات کاغذ ،7 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 واردات کاغذ نباید لطمه ای به تولید ملی وارد نماید ۱۳۹۴ شنبه ۱۶ آبان
2 بحرانی جدید برای ناشران پدید می آید ؟ ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۲ آبان
3 برگزاری جلسه همفکری نمایندگان چاپ و نشر و مطبوعات ۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان
4 وزارت صنعت با ثابت ماندن تعرفه واردات کاغذ مخالفت کرد ۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ آبان
5 افزایش قیمت کاغذ بحران ایجاد خواهد کرد ۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ آبان
6 مخالفت وزیر ارشاد با افزایش تعرفه واردات کاغذ چاپ و تحریر ۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان
7 بهای کاغذ در سال آینده افزایش خواهد یافت ۱۳۹۲ سه شنبه ۶ اسفند