زهرا برقانی مدیرعامل انتشارات چرخ و فلک:
جایگاه ما ناشرین، کجاست؟


زهرا برقانی، مدیر عامل انتشارات چرخ و فلک، که در حوزه کتاب‌های کودک و نوجوان فعالیت می‌کند، از دغدغه‌ها و نگرانی‌های این صنف می‌گوید.

زهرا برقانی مدیرعامل انتشارات چرخ و فلک در گفتگو با اخبار چاپ اظهار داشت: سرمایه‌گذاری کلانی که ما ناشران در حوزه نشر آنهم کاری با دغدغه‌های فراوان و سود کم انجام می‌دهیم و زمانی که با بازخوردهای نامناسب این سرمایه گذاری مواجه می‌شویم، خود را در مقام قیاس با شغل‌های دیگر قرار داده و این سوال را در ذهن تداعی می‌شود که جایگاه ما ناشرین کجاست؟

وی در ادامه افزود: افراد فرهیخته ‌و نخبگانی که با عناوین نویسندگان، ناشران، محققان، مترجمان و... در این مملکت زندگی می‌کنند؛ با از دست رفتنشان دیگر نمی‌توانیم از تجربیات آنها استفاده کنیم. بهایی که به منظور بازتولید چنین چهره هایی پرداخت می‌شود بسیار بالا و غیرقابل بازگشت می نماید.

مدیرعامل انتشارات چرخ و فلک تصریح کرد: برای یک ناشر یا نویسنده امری که مهم است زمان می‌باشد زمانیکه مشکلات را از خود نویسندگان و ناشران جویا شویم با یک تیر دو نشان زده‌ایم یعنی هم در ریشه‌یابی یک گام جلو رفته و هم در یافتن مشکل.

وی در این رابطه تصریح کرد: حمایت کردن از نویسندگان و فرهیختگان کشور وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد است؛ که با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده از فرهیختگان کشور حمایت کنند. نویسندگان برگزیده ما که جوششی کار می‌کنند انگشت شمار هستند و دولت نباید از اینگونه افراد حمایت‌های خود را دریغ نماید.

زهرا برقانی در خصوص مشکلات ناشران عنوان کرد: یکی از بزرگترین معضلات ناشران نا‌مناسب بودن سیستم توزیع است و تنها راه حل حمایت وزارت ارشاد از بخش نظارت است و این وزارت نباید تنها حمایتش را معطوف به بخش خرید کند ؛اگر کیفیت یک کتاب، به محتوای آن است و عنوان آن در درجه‌های بعدی قرار می‌گیرد پس باید ناشران را در این بخش بیشتر یاری کرد.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۳ تير