در گفتگو با احد خیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد:
اتحادیه‌ها یا مجلس؛ مشکل کجاست؟


احد خیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عدم ارتباط سازنده و تعامل مناسب میان اتحادیه‌های صنفی و کمیسیون‌های تخصصی را بزرگ‌ترین مشکل صنعت چاپ در زمینه قوانین موضوعه می‌داند. و رفع این مشکل را تنها و تنها در برقراری ارتباط میان این دو نهاد صنفی و قانون‌گذاری برمی‌شمرد.

احد خیری نماینده مردم آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با اخبار چاپ بر ضرورت تغییر دیدگاه مسئولین و نمایندگان مجلس تأکید کرده و تصریح کرد: متأسفانه تا کنون به مسئله صنعت چاپ تنها از منظر فرهنگی پرداخته شده است. در صورتی که چاپ، صنعتی عظیم است. صنعتی که بخشی از محصولات فرهنگی است. لذا بهبود شرایط صنعت چاپ کشور نیازمند اصلاح نقطه‌نظرات و رویکرد مسئولان و دست‌اندرکاران دولتی است.

البته باید توجه داشت این آفت در مجلس شورای اسلامی نیز نفود کرده است. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا شناختی از صنعت چاپ ندارند و یا تمام موضوعات مرتبط با این صنعت را تنها به عنوان فعالیتی فرهنگی قلمداد می‌کنند.

اتحادیه‌های صنعت چاپ به وظایف خود عمل کنند!
نماینده مردم آذربایجان شرقی، افزود: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در مسیر رشد و پیشرفت صنعت چاپ کشور وجود دارد، عدم تعامل مناسب میان اتحادیه‌های صنعت چاپ و فراکسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. این معضل دو مشکل عمده را در مسیر تعالی صنعت چاپ ایجاد می‌کند. نخست، عدم آشنایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و... صنعت چاپ ایران و دوم، عدم سنخیت قوانین صنعتی، تجاری و بازرگانی، اقتصادی و... که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند، با نیازها و الزامات مورد درخواست صنعت چاپ.


کمیسیون اقتصادی، آماده همکاری و تعامل بیشتر با فعالان صنعت چاپ است.
احد خیری در پایان گفتگو با اخبار چاپ از آمادگی کمیسیون اقتصادی در خصوص ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر با فعالان صنعت چاپ خبر داد. وی در این زمینه اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آماده هر نوع همکاری و تعامل با فعالان صنعت چاپ کشور است. چنانچه ارتباط مناسبی میان این کمیسیون و کارشناسان و متخصصان صنعت چاپ ایجاد شود، بستر قابل توجهی پیرامون وضع قوانین حمایتی، ارائه راهکارهای تخصصی و... پدید می‌آید. بدیهی است که صنعت چاپ ایران نیازمند حمایت، پشتیبانی و همراهی کلیه‌ی مسئولین اعم از نمایندگان مجلس و هیات دولت می‌باشد. این حمایت نیز الزامی است. چرا که توسعه صادرات غیرنفتی و ارزش افزوده حاصل از آن تنها و تنها در گرو پیشرفت و تعالی صنعت چاپ و بسته‌بندی است.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد