پارلمان انگلستان معلق شد
خبرهای بد برای صنعت چاپ و بسته بندی انگلیس


با انجام انتخابات مجلس انگلستان و عدم قطعیت آراء هیچ کدام از احزاب این کشور ، پارلمان به حالت تعلیق در آمد . که این موضوع پیامدهای بدی را برای صنعت چاپ و بسته بندی انگلستان به بار خواهد آورد .
به گزارش اخبار چاپ ، با انجام انتخابات مجلس انگلستان و عدم قطعیت آراء هیچ کدام از احزاب این کشور ، پارلمان به حالت تعلیق در آمد . که این موضوع پیامدهای بدی را برای صنعت چاپ و بسته بندی انگلستان به بار خواهد آورد .

به گفته کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد این کشور پس از بحران جهانی بوجود آمده هنوز در حال آشفتگی به سر میبرد و به خاطر تعلیق دولت و پارلمان بازارهای انگلستان چهره نامعلومی را در آینده تجربه خواهند کرد .

پیش بینی کارشناسان بر این است که پس از انتخابات اخیر و تعلیق پارلمان ، ارزش واحد پولی پوند در مقایسه با یورو شاهد افت محسوسی باشد .

این وضعیت برای صادرات کالاها و دستگاههای چاپ وضعیت خوبی خواهد بود ولی به دلیل اثر نامطلوبی که بر واردات خواهد گذاشت ، قیمت کلیه محصولات و لوازم چاپی ، کاغذ ، مرکب و ماشین آلات وارداتی بالا خواهند رفت که این حاکی از وضعیت نامناسب برای صنعت چاپ و بسته بندی انگلستان خواهد بود .
منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۹ شنبه ۱۸ ارديبهشت