با بررسی وضعیت چاپ در سال 88
چاپ و توسعه منتشر شد


اخبار چاپ: چهارمین پیش شماره «چاپ و توسعه»، نشریه داخلی انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ منتشر شد.

به گزارش اخبار چاپ، عنوان «دفتر امور چاپ منحل می‏شود» تیتر اول این نشریه است.از دیگر مطالب این شماره می توان به گفت و گوهایی با مصطفی تینای تهرانی و رضا رضایی اشاره کرد.

گزارش هایی از کنفرانس کیفیت و کلینیک بسته بندی سایر مطالب این شماره را تشکیل می‏دهد.

«چاپ و توسعه» اول و پانزدهم هر ماه منتشر می‏شود.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۸۸ يکشنبه ۲۳ اسفند