نگاه رییس هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ ایران
در سایه‌سار نخستین تلاش کاملا صنفی صنعت چاپ ایران


برگزاری جشنواره صنعت چاپ ایران که پس از نامگذاری روز 11 شهریور در تقویم به‎نام روز ملی صنعت چاپ صورت گرفت و از سوی اداره کل چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دردستور کار قرار گرفت، یکی از نمودها و نمونه‌های واقعی این مشارکت دو بخش اصلی کشور در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه در راستای اعتلای فرهنگ و اقتصاد حوزه چاپ بوده است.

نگاه رییس جشنواره

درسایه‌سار نخستین تلاش کاملا صنفی صنعت چاپ

 

یکی ازمهمترین برنامه‌ها در موضوع رونق فرهنگی و اقتصادی کشور و به‌دنبال آن اعتلایوضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور، واگذاری امور از سوی بخش دولتی به بخش خصوصی ونهادهای صنفی در حوزه‌های مختلف اجرایی است. واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخشخصوصی و نهادهای صنفی از این‎رو صورت می‌گیرد که هم دولت بخش خصوصی و نهادهای صنفیرا در کنار خود و یاور و همراه خود می‎بیند و هم توان بخش خصوصی، با توجه بهنداشتن محدودیت‌های بخش دولتی بیشتر از دولت بوده و به کمک دولت می‎آید و این دوبخش در کنار هم، می‏توانند بر محدودیت‌‎های موجود فائق آمده و کارهای نشدنی زیادیرا شدنی کنند.

صنعت چاپ نیز باتوجه به مشکلاتی که از دیرباز داشته است و با توجه به مشکلات اقتصادی که در این‎رزوها با آن دست و پنجه نرم می‎کند، فارغ ازاین موضوع نیست و همکاری دو بخش دولتی و خصوصی، به‎ویژه در نهادهای صنفی، براساستجربیات گذشته ، نشان داده است که می‎تواند به حل بسیاری از مشکلات و تنگناها منجرشود.

واگذاری امورمربوط به حوزه صنعت چاپ در دوره‌های مختلف به بخش خصوصی و صنوف این حوزه نشان دادهاست که بخش خصوصی هم توان اجرایی و هم توان فکری و فرهنگی و اقتصادی قابل‎توجهیدارد وهم با در اختیار گذاشتن این توان، به بخش دولتی به‎عنوان دستگاه سیاستگذار ومجری اصلی کمک‌های شایانی کرده است.

برگزاریجشنواره صنعت چاپ ایران که پس از نامگذاری روز 11 شهریور در تقویم به‎نام روز ملی صنعتچاپ صورت گرفت و از سوی اداره کل چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دردستور کار قرارگرفت، یکی از نمودها و نمونه‌های واقعی این مشارکت دو بخش اصلی کشور در پیشبردبرنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه در راستای اعتلای فرهنگ و اقتصاد حوزه چاپ بودهاست.

بزرگداشت روزملی صنعت چاپ که به‌معنای واقعی به اصل قوام‌بخش و تضمین‎کننده روابط مناسب ومطلوب میان بخش‌های مختلف این حوزه تبدیل شده است، در همه سال‎های برپایی به نمونهواقعی همکاری میان دو بخش دولتی و خصوصی تبدیل شده و نمونه عینی همزیستی مطلوب دوبخش اجرایی و خصوصی بوده است.

واگذاری کاملامور اجرایی این جشنواره به بخش خصوصی و صنف چاپ که برای نخستین بار در سال‌جاریصورت گرفته، طلیعه مبارکی از نگاه خاص و ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به‌ویژهدفتر امور چاپ این وزارتخانه است و نشان داده است که دستگاه اجرایی به توانایی وتدبیر بخش خصوصی باور دارد و تلاش خواهد کرد تا در پرتو این اعتماد و باور، بهشکوفایی دو طرفه بخش خصوصی و دولتی در حوزه صنعت چاپ یاری رساند.

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی البته پیش از این با واگذاری امور فنی و صنعتی این حوزه به وزارتصنعت، معدن و تجارت، تلاش کرد تا امور سیاستگذاری در این حوزه را به جایگاه واقعی آنبرگرداند و با تولیت بخش محتوایی صنعت چاپ که وظیفه و رسالت واقعی این وزارتخانهاست، خدمت‎رسانی به فعالان این عرصه را به مسیر واقعی آن هدایت کند.

باور بهنهادهای صنفی و بخش خصوصی، امری است که سال‌هاست در اولویت‎های اصلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده است، اما این اعتماد و باور هرگز به‌معنای کامل محقق نشده بود ودر سال جاری این باور محقق شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با واگذاری امور این رویداد، نخستین گام را برای واگذاری دیگر امور حوزه صنعت چاپ به صنوف مربوطه و بخشخصوصی، برداشت. گامی که با اتکا به توان و قدرتی که در بخش خصوصی و نهادهای صنفیوجود دارد، می‎تواند منجر به تحولات مثبت و مفید دیگری شود.

در این عرصهبخش خصوصی و اتحادیه‌های صنعت چاپ هم در همه سال‌های گذشته نشان داده‌اند که باوحدت و همدلی و یکدلی، که زمینه اصلی موفقیت در عرصه‌های صنفی و اجرایی است، می‎توانندکارهای دشوار و غیرممکن زیادی را ممکن کنند و در این مسیر گام‌های بزرگی بردارند.

صنوف صنعتچاپ، این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به فال نیک گرفته و تلاش خواهند کردتا ضمن تقویت و توسعه این اعتماد و باور، که به‎حق اعتماد و باور درست و اصولی است، دولت را در واگذاری بخش‎‌های دیگری از فعالیت‌های این صنعت کلیدی تشویق کرده وامور اجرایی و نظارتی مربوط به صنف خود، را در اتحادیه‌ها و نهادهای مربوطه دنبالکنند و دولت را به‎عنوان سیاستگذار و ناظر در همه امور در کنار خود داشته باشند.

پیشنهاد وتقبل واگذاری کامل امور مربوط به جشنواره صنعت چاپ در سال 97 هم در همین راستاصورت گرفته است و اتحادیه های کشور تلاش دارند تا با گسترش چتر حمایتی خود به تمامفعالان صنعت چاپ کشور، گام‌های بزرگی در راستای تحقق و اعتلای این صنعت در سطوحمختلف ملی و بین‎المللی بردارند.

این اقدامصنفی و اجرایی به تهران محدود نبوده و نخواهد بود و از همه فعالان این صنعتپرسابقه و باقدمت 200 ساله در سراسر کشور می‎خواهیم تا با حضوری مقتدرانه، یکدلانهو همه‌جانبه مسیر را برای برداشتن گام‌های بعدی این صنف شریف، هموار کنند.

این رویدادنخستین تلاش کاملا صنفی همه ما فعالان صنعت چاپ در سراسر کشور است و امید داریم تابا قدم‌های یکایک عزیزان در تمام نقاط کشور، گام‌های بزرگی را که درسر داریم،برداریم و به‌سمت اهدافی که در نتیجه آن، صنعت چاپ کشور اعتلا و ارتقا می‎یابدحرکت کنیم.

در این مسیرالبته دشواری‌ها و تنگناهایی هم وجود دارد که مشکلات اقتصادی کنونی، سربار اینمشکلات است، اما با یاری همه و با همیاری هم و با تکیه بر داشته‎هایی که ایران راساخته است، می‎توانیم بر این مشکلات هم فائق آمده و نشدنی‌های بسیاری را شدنیکنیم.

 

ایرج استاد علینقی

رییس جشنواره ملی صنعت چاپ ایران 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد