غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران شد


با اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات اتاق ایران، غلامحسین شافعی با کسب اکثریت آرای اعضای هیات نمایندگان، بعنوان دهمین رییس، بر کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی تکیه زد .

با اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات اتاق ایران، غلامحسین شافعی با کسب اکثریت آرای اعضای هیات نمایندگان، بعنوان دهمین رییس، بر کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی تکیه زد .

به گزارش اخبار چاپ به نقل از مهر، در انتخابات امروز که پشت درهای بسته و با حضور ۴۰۱ نفر ازاعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد، غلامحسین شافعی با کسب ۱۹۸ رای از مجموع ۳۹۷ رای شمارش شده،   بعنوان دهمین رییس بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور انتخاب شد .

در این انتخابات مسعود خوانساری با ۴ رأی کمتر انتخابات را به شافعی واگذار کرد .

همچنین در این جلسه ۴۰۱ نفر حاضر بودند که ۳۹۷ نفر رأی دادند .

غلامحسین شافعی پیش از این در دوره هفتم هیأت نمایندگان اتاق ایران پس از استعفای نهاوندیان، رئیس اتاق ایران بود .

وی همچنین در زمان ریاست نهاوندیان، نایب رئیس اتاق ایران بود .

شافعی سمت نایب رئیسی را در زمان ریاست محسن جلال‌پور در دوره هشتم نیز برعهده داشت .

در انتخابات امروز، از مجموع ۴۰۱ عضو هیات نمایندگان حاضر در جلسه، چهار نفر از اعضای هیات نمایندگان رای ندادند و پنج رای هم به عنوان رای مخدوش از سوی برگزارکنندگان تشخیص داده شد .

 

منتشر شده توسط مهر در تاریخ ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ شهريور