توتونچیان مرد بزرگ صنعت چاپ
در گفتگو با محمد علی اقبال


آشنایی بنده با مرحوم توتونچیان به سال 1346 باز می گردد زمانی که بنده از پدرم جدا شده بودم و در فکر تاسیس چاپخانه بودم که ایشان مرا به چاپخانه خود برد تا چاپخانه را از ایشان خریداری کنم ، چاپخانه ای بسیار مجهز و بزرگ بود و وسایل بسیار زیادی داشت اما به دلیل اینکه بنده سرمایه کافی برای خرید این چاپخانه نداشتم چاپخانه را به شخص دیگری فروختند.

 

 

آشنایی بنده با مرحوم توتونچیان به سال 1346 باز می گردد زمانی که بنده از پدرم جدا شده بودم و در فکر تاسیس چاپخانه بودم که ایشان مرا به چاپخانه خود برد تا چاپخانه را از ایشان خریداری کنم ، چاپخانه ای بسیار مجهز و بزرگ بود و وسایل بسیار زیادی داشت اما به دلیل اینکه بنده سرمایه کافی برای خرید این چاپخانه نداشتم چاپخانه را به شخص دیگری فروختند.

از مرحوم توتونچیان خاطرات بسیاری دارم ، که در تمام این سالها از نزدیک شاهد بودم که تلاش فراوانی برای بهبود و ارتقا صنعت چاپ انجام دادند.

مرحوم توتونچیان با کمک آقایان ترکمن، صفایی، گلستانیان، معالج و... توانستند اتحادیه منسجمی را به وجوود آورند و سپس تعاونی را راه اندازی کردند که در ابتدا بسیاری از افراد مخالف این کار بودند که بعد از مدتی مورد استقبال اعضا قرار گرفت. در ابتدا مشکلات بسیاری روبرویمان بود بود به طور مثال اولین ساختمان ما در چهار راه کوشک بود که به دلیل مشکلاتی اساس ما را در خیابان هم ریختند و بعد از مدتی به پل چوبی رفتند.

یکی از اتفاقات مهمی که در اوایل جنگ افتاد این بود که مرحوم موسس از کشور کره 500 تن کاغذ وارد کرده بودند و ما به خاطر برخی مشکلات قرار بود که این محموله را بازگردانیم که مرحوم توتونچیان فرمودند که حاضر هستند تا خسارت ها را پرداخت کنند . که بعد از آن با پرداخت سفته تامین اعتبار کردیم و محموله وارد کشور شد.

در همان سالها کار خرید ساختمان تعاونی را شروع کردیم که با مبلغ حدود 10 میلیون تومام ساختمان فغلی تعاونی خریداری گردید. که در ابتدا با خرید ساختمان مخالف بودند اما بعد از صحبت هایی موافق کردند با این موضوع.در سال 59 تعاونی به عنوان تعاونی نمونه شناخته شد که این موضوع باعث شد تا از دیگر نهاد ها هم بیایند در این باره به آنها آموزش داده شود، در همان سالها مرحوم توتونچیان از بنده خواستند تا اینکه در کمک تعاونی باشم چرا که خیل عظیمی به سوی تعاونی هجوم می آوردند .

در آن سالها موضوعی که خیلی مهم بود این بود که کشور وارد جنگ شده بود و و تنها کس که می توانست به این بحران را حل کند مرحوم توتونچیان بود .

یکی از برنامه های ایشان در آن سالها این بود که با کمک وزارت بازرگانی مدام اجناس و مواد اولیه وارد کشور می کردند تا آسیبی به چاپ وارد نشود و سهمیه ای نیز گرفته بودند برای ورود کالا و مواد مورد نیاز که این کار ایشان نیز باعث گردش کار تعاونی در دوران جنگ شد.

یکی دیگر از خدمات ایشان بازسازی ساختمان فعلی تعاونی چاپخانه داران می باشد که اتحادیه نیز در همین ساختمان حضور دارد که با پیشنهاد آقای سعیدی انجام شد که درآن زمان آقای زارع نیز رییس مجمع بودند، که عده ای مخالف این موضوع بودند که بنده با صحبت هایی که انجام دادم و اعلام کردم که تمام این پولی که در صندوق می باشد برای ساخت ساختمان هزینه خواهد شد که تقریبا 99% با این کار موافق بودند.

اما در طول سال های مدیریت مرحوم توتونچیان کسانی بودند که دوست نداشتند ایشان در راس مدیریت باشد کسانی که بیشتر دنبال منافع شخصی بودند و بعد از استعفای مرحوم توتونچیان به خواسته خود هم رسیدند و باعث این کار هم انجمن اسلامی بود که دلیل اصلی استعفای ایشان بودند و با مزاحمت هایی که ایجاد می کردند در آخر باعث زیان ده شدن اتحادیه و تعاونی هم شده بودند.

اما یکی از خدمات مرحوم توتونچیان به زمان مدیریت ایشان در چاپ و نشر باز می گردد که تلاش های فراوان ایشان باعث شدکه در چاپ کتب درسی خودکفا باشیم آن هم در سال های پیش از انقلاب که از اقداماتشان  در این زمینه خرید ماشین آلات بود که از کشور فرانسه وارد کرده بودند آن هم با سرعت چاپ سرسام آور که این کار باعث گسترش صنعت چاپ نیز گردید.

اما یکی از مشخصه های بارز و اصلی ایشان این بود که سلامت کاری داشتند و مورد اعتماد همگان بودند که این مهم باعث شده بود که به عنوان بازرس کتب درسی باشد و هم از ناظران اتاق بازرگانی. که بعد از مدیر عاملی چاپ و نشر به عنوان بازرس کار خود را ادامه داد.

 

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۵ يکشنبه ۷ شهريور