توجه معاون رییس جمهور به بحث کاغذ
بررسی افزایش تعرفه گمرک کاغذ در برنامه ششم توسعه


با توجه به اینکه با افزایش تعرفه گمرک کاغذ نه وارد‌کنندگان و نه تولید کنندگان کاغذ متضرر نشوند، این موضوع در برنامه ششم توسعه برای پیدا کردن یک نقطه بهینه در حال بررسی است .

به گزارش اخبار چاپ و به نقل از خبرگزاری جوان، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور،درباره موضوع افزایش تعرفه گمرک کاغذ و تصمیم دولت در این زمینه گفت :بحث افزایش تعرفه گمرک کاغذ دو جانبه است که از یک طرف واحد‌های تولید داخل برای اینکه بتوانند بازار امن را با محصولات ملی انباشته کنند، اظهار نظر می‌کنند و به همین دلیل ما باید با تعرفه سنگین جلوی واردات کاغذ را بگیریم تا فروش محصولات داخل را فراهم کنیم .
وی ادامه داد: از طرف دیگر تولیدات داخل ما با وجود کیفیت برای پاسخگویی به نیاز کافی نیست و به دلیل اینکه ما از واردات مستغنی نیستیم و اگر تعرفه کاغذ‌ها بالا باشد، به دنبال آن قیمت کاغذ افزایش می‌یابد و به عنوان یک مانع بر روی انتشار کتاب در کشور می‌شود،‌ باید برای جلوگیری از این مشکل به واردات کاغذ هم توجه داشته باشیم .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پایان اظهار داشت: ما در خصوص افزایش تعرفه گمرک کاغذ باید یک نقطه بهینه پیدا کنیم و این کاری است که ما در حال حاضر در برنامه ششم توسعه کشور فراهم کردیم .

منتشر شده توسط خبرگزاری جوان در تاریخ ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۵ آبان