با حضور معاون امور فرهنگی؛
نخستین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد


نخستین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز(29 مردادماه) با حضور سید عباس صالحی رئیس شورای سیاست گذاری و اعضا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش اخبار چاپ به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صالحی در ابتدای این جلسه توضیحاتی درباره ترکیب اعضاء شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران ارایه داد.

وی اعضای شورا را بر اساس آیین نامه نمایشگاه به چند گروه تقسیم کرد و گفت: سال گذشته روسای هیات مدیره تشکل‌ها به عنوان نماینده تشکل‌ها در شورای سیاستگذاری حضور داشتند، اما در این دوره از سه تشکل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، اتحادیه تعاونی‌های ناشران (آشنا) و مجمع ناشران انقلاب اسلامی خواستیم که نمایندگان خود را برای عضویت در شورا معرفی کنند که آقای توکل از اتحادیه ناشران، آقای اسماعیلی راد از اتحادیه آشنا و آقای حمزه‌زاده از مجمع معرفی شدند.

وی افزود: یک گروه دیگر که در شورا عضویت دارند، مدیران فرهنگی هستند که آقای اشعری، آقای صالحی امیری و آقای فیروزان هستند.  دو حوزه مهمی که در نمایشگاه باید به آن توجه شود، حوزه اقتصاد نمایشگاه و هم چنین هویت بصری و زیبایی نمایشگاه است. علاوه بر تخصصی که همه دوستان شورا در حوزه فرهنگ به طور عام دارند، با نگاه تخصصی‌تر آقای بهشتی و آقای کاظمی در ترکیب قرار گرفتند. آقای امیرخانی نیز به عنوان نویسنده و پدیدآورنده در ترکیب شورا قرار دارند. آقایان شهرام‌نیا، سلگی، سیدآبادی و امیرزاده هم به عنوان مدیران معاونت درشورا هستند.

معاون امور فرهنگی در ادامه گزارشی از نحوه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران از ابتدا تاکنون ارایه داد و ضمن برشمردن تغییرات نمایشگاه کتاب در طول این سال ها عنوان کرد: امیدورایم با تشکیل زودهنگام شورای سیاستگذرای در این دوره بتوانیم گام های موثری در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برداریم.

بر اساس این گزارش، علی اکبر اشعری به عنوان سخنگوی شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب شد.سپس موضوع میهمان ویژه نمایشگاه مورد بررسی و تبادل نظر میان اعضاء قرار گرفت. در این جلسه پیشنهادهایی از سوی اعضا ارایه شد و در نهایت تصمیم گرفته شد پس از بررسی گزینه ها میهمان ویژه بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران معرفی شود.

همچنین در این جلسه اعضاء شورای سیاست گذاری در گفت و گویی آزاد نقطه نظرات خود را درباره نمایشگاه  کتاب تهران بیان کردند.

در نخسیتن جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران علی‌اکبر اشعری، محمد حمزه زاده، سید محمد بهشتی، رضا امیر خانی، محمد رضا توکل صدیقی، مهدی فیروزان، مرتضی کاظمی، مسعود شهرام نیا، محمد سلگی، مهدی اسماعیلی راد و علی اصغر سید آبادی حضور داشتند.

منتشر شده توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ مرداد