رجایی: امیدوارم فروشگاهی از کتاب‌های چاپ افغانستان در خیابان انقلاب داشته باشیم


معاون خانه ادبیات افغانستان در ایران افزود: در سال‌های اخیر ناشرانی در افغانستان شروع به چاپ کتاب‌های ارزشمندی کرده‌اند، اما در آغاز راه هستند. به کمک ناشران ایرانی نیاز داریم.

به گزارش اخبار چاپ به نقل از نسیم، محمد سرور رجایی در خصوص حضور کتاب های ایرانی در افغانستان گفت: مشترکات زبانی بین دو  کشور ایران و افغانستان، باعث شده است وقتی کتابی در ایران منتشر شود؛  مخاطبان در افغانستان به راحتی از آن کتاب استفاده کنند.

معاون خانه ادبیات افغانستان در ایران ادامه داد: بیشتر منابع  کتابخانه های افغانستان  از نشر ایران تامین  می شود؛ اینها نشان می دهد که ایران و افغانستان  اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی زیادی با یکدیگر دارند.

رجایی با اشاره به کیفیت کتاب های ایرانی گفت: کیفیت این کتاب ها باعث می شود تا مردم افغانستان نسبت به آن گرایش داشته باشند؛ برخی کتاب‌های فارسی در کشور پاکستان هم چاپ می‌شود؛ اما به لحاظ کیفیت چاپ، صحافی، حروفچینی و سایر مسائل به پای کتاب‌های ایرانی نمی‌رسند و به همین دلیل مورد استقبال مخاطبان در افغانستان قرار نمی‌گیرند.

وی تاکید کرد:  در سال‌های اخیر ناشرانی در افغانستان شروع به چاپ کتاب‌های ارزشمندی کرده‌اند، ولی طبیعتاً در آغاز راه هستند و نیاز دارند تا از تجربیات ارزشمند ناشران با سابقه ایرانی بهره‌مند شوند.

معاون خانه ادبیات افغانستان در ایران گفت: کتاب‌های چاپ افغانستان هم می‌توانند در ایران مخاطبان خود را پیدا کنند و امیدوارم در نهایت بتوانیم در مکانی مانند خیابان انقلاب، فروشگاهی از کتاب‌های چاپ افغانستان داشته باشیم.

منتشر شده توسط نسیم در تاریخ ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۳ مرداد