ذکایی:
کوتوله‌های صنفی آبروی چاپخانه‌داران را می‌برند


ذکایی،‌ کارشناس چاپ با اشاره به هجمه های اخیر در صنف چاپخانه‌داران گفت: افرادی که چیزی برای از دست دادن ندارند، کوتوله‌های صنفی هستند که با سیاه‌نمایی، آبروی صنف چاپخانه‌داران را می‌برند.

جلال ذکایی در گفت‌وگو با اخبار چاپ، با اشاره به هجمه‌هایی که این روزها در میان اهالی صنعت چاپ اتفاق افتاده، اظهار کرد: این مسائل خیلی عجیب نیست و امری بدیهی به شمار می‌آید. متاسفانه این تحرکات در ماه‌های گذشته بیشتر برای ایجاد فضاساری و جوسازی به منظور متشنج کردن فضای انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران رخ داده تا گروهی بتوانند کاندیداهای مورد علاقه‌شان را تقویت کنند. با این حال تجربه ثابت کرده که هر چه این افراد فضا را گل‌آلود کنند نتیجه عکس می‌دهد. با وجود افرادی که به اتحادیه صنف چاپخانه‌داران هجمه وارد می‌کنند، روزهای بدتری را پیش‌بینی می‌کنم.

این کارشناس چاپ افزود: عمده چاپحانه‌داران از این اهداف مطلع هستند و به نحو مقتضی نظر خود را منعکس می‌کنند و دود این فضای آلوده در چشم ایجادکنندگان آن می‌رود. در سال‌های اخیر یادداشتی نوشتم با این مضمون که اجاره ندهیم این فضای لمپنیزم در صنف صنعت چاپ شیوع پیدا کند تا افرادی بدون محابا شروع به فحاشی، تهمت زدن و سیاه‌نمایی کنند و توصیه و خواهش کردم بزرگان صنف اجاره ندهد افراد تازه به دوران رسیده این فضا را آلوده کنند.

ذکایی با بیان اینکه هنوز هم دیر نشده است، گفت: اگر بزرگان صنف، زمام کار را به عهده بگیرند کوتوله‌های صنفی که عمدتا افراد بدنام صنف نیزهستند مجالی برای بروز و ظهور نخواهند یافت. چنین افرادی تنها زمانی می‌توانند قدعلم کنند که بزرگان نباشند و اگر بزرگان این حوزه بر آن مدیریت کنند، آنها سر جای خود خواهند نشست و حداقل این است که هر سخنی را به زبان نمی‌آورند.

وی با اشاره به آسیب‌هایی که این هجمه‌ها به صنعت چاپ واردمی‌کنند، اظهار کرد: بزرگترین ایرادی و خدشه این است که حیثیت این صنف در منظر عامه ازبین می‌رود. برای نمونه، این فضاسازی مسموم باعث شده که هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی و معتبر کشور اقبالی برای پوشش اخبار این صنف نداشته باشند و انزجاری نسبت به ماهیت صنف ایجاد شده است.

این کارشناس حوزه چاپ ادامه داد: حوزه چاپ در کنار صنعت نشر،سینما، نمایش و نظایر آن از صنایع فرهنگی به‌شمار می‌آید و مسئولان و مدیران حوزه‌های فرهنگی اقبالی نسبت به این حوزه نشان نمی‌دهند و فضا به گونه‌ای کوته‌بینانه است که علاقه‌ای به اظهار نظر از سوی این مسئولان درباره آن دیده نمی‌شود و این کمترین آسیبی است که تاکنون به این صنف وارد شده است.

ذکایی در پایان سخنانش اظهار کرد: یک عده نادان آبروی این صنف را بدون فکر و بی‌مهابا می‌برند و با وجود این افراد من پیش‌بینی می‌کنم که بایددر انتظار روزهای بدتری برای اتحادیه صنف چاپخانه‌داران باشیم. چنین افرادی که نه پایگاه اجتماعی دارند و نه وزنه‌ای در حوزه صنفی هستند، چیزی برای از دست دادن ندارند و از همین روی به هر کاری برای از بین بردن آبروی این صنف دست می‌زنند.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ شنبه ۱۶ خرداد