اخبار چاپ بار دیگر فعال شد


اخبار چاپ بار دیگر به منظور پوشش اخبار حوزه صنعت چاپ و نشر فعالیت خود را آغاز کرد.

 به گزارش اخبار چاپ، فعالیت این وب سایت خبری که از سال1387 با هدف فعالیت اطلاع‌رسانی در حوزه صنعت چاپ، نشر، بسته‌بندی و گرافیک آغازکرده بود، در سال 1393 به دلیل پاره‌ای از مشکلات فنی و اداری متوقف شد.

این سایت همزمان با انتخابات هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران و به دلیل پوشش رسانه‌ای این حوزه پراهمیت فرهنگ بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته است.

اخبار چاپ شامل خبرهای داخلی و خارجی است که روی پایگاه اینترنتی آن به نشانی http://printnews.ir منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز این وب سایت، انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ است.

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ شنبه ۱۶ خرداد