راهکار ناشران برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی؛ اخذ مجوز نشر با دو امضا


مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ناشران فعال در استان های مختلف کشور درخواست کرده‌اند که تحت نظر اتحادیه ها و وزارت ارشاد بتوانند مجوزهایی با دو امضاء بگیرند تا از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.به گزارش اخبار چاپ و به نقل از مهر، صبح امروز شنبه 31 خرداد نشستی با حضور معاون امور فرهنگی این وزارتخانه و مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان و همچنین چند ناشر عضو این اتحادیه و نیز مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد و موضوع بررسی نحوه حل مشکلات ناشران و کتابفروشان در رابطه با عدم اجرای قانون معافیت مالیاتی آنها برگزار شد.
همایی: دیوان عدالت اداری اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان را بررسی کند
در ادامه این جلسه همچنین جعفر همایی، مدیر نشر نی و از ناشران باسابقه کشور که نامه اخیر او به وزیر ارشاد تلنگری بوده است به موضوع چالش برانگیز معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان، در سخنانی بر لزوم شفافیت در عملکرد مالی از سوی همکاران ناشر خود تاکید کرد و گفت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که کار اقتصادی می‌کنند، مکلفند که اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند تا بتوانند ضمن ارائه گزارش از ادای تکالیفشان، از معافیت مالیاتی هم برخوردار شوند.
وی افزود: من به جرأت می گویم که جزو دو یا سه ناشری هستم که با شفافیت تمام با سازمان امور مالیاتی برخورد کرده ام و تمام تکالیف مالیاتی خودم را انجام داده ام، با این حال 31 میلیون تومان از من مالیات اخذ شده است. همچنین چند روز پیش برگه مربوط به پرداخت 94 میلیون تومان بابت لغو معافیت مالیاتی‌ام را دریافت کرده‌ام. علاوه بر این برای من مقرر کرده اند که بابت حق التحریر و حق الترجمه مربوط به کتابهایم باید مالیات بپردازم.
همایی بر لزوم پیگیری چالش مربوط به دریافت مالیات از ناشران و کتابفروشان از طریق دیوان عدالت اداری تاکید کرد و گفت: یکسال پیش از تصویب قانون مربوط به معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان، تبصره 5 ماده 104 این قانون به تصویب رسید که بر اساس آن بابت چاپ و صحافی، 5 و بعدا 3 درصد می بایست مالیات پرداخت شود. من خواستار لغو این مصوبه غیرقانونی از طریق دیوان عدالت اداری هستم.
درخواست ناشران برای اخذ مجوز نشر با دو امضا برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی
در ادامه این جلسه، همچنین احمد کمالی نژاد، مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تهیه این فهرست مشاغلی که مصداق بهره مندی از معافیت مالیاتی هستند، خبر داد و گفت: ناشران فعال در استان های مختلف کشور درخواست کردند که تحت نظر اتحادیه ها و وزارت ارشاد بتوانند مجوزهایی با دو امضاء بگیرند تا از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.
به گفته کمالی نژاد در این زمینه استان اصفهان پیش قدم شده و قرار است ناشران فعال در این استان مجوزهایی به این شیوه دریافت کنند.
مصوبات اولین جلسه مشترک وزارت ارشاد و نمایندگان ناشران در خصوص بحث معافیت مالیاتی
در پایان این جلسه، همایون امیرزاده ضمن جمع بندی موضوعات جلسه امروز، مصوبات آن را به شرح زیر اعلام کرد:
1- فهرست مصادیق مشاغل معاف از مالیات به نحوی تدوین شود که ناشران و کتابفروشان را نیز در بر بگیرد.
2- با توجه به تعارض موجود بین قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان و آئین نامه مربوطه و قرائت های یک‌طرفه سازمان امور مالیاتی در این خصوص، دفتر امور حقوقی وزارت ارشاد مامور استخراج و رفع این تعارض های حقوقی شد.
3- با توجه به نبود وحدت رویه در سازمان امور مالیاتی و عملکرد سر ممیزان مالیاتی، یک حوزه مالیاتی ویژه فرهنگ و هنر با پیگیری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد یا شخص وزیر از طریق سازمان امور مالیاتی، ایجاد شود.
4- خود ناشران و کتابفروشان هم باید نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود اهتمام داشته باشند، به گونه ای که دفاتر سازمان امور مالیاتی را تکمیل و اظهارنامه های مالیاتی خود را به این سازمان ارائه کنند تا بتوانند از بخشودگی مالیاتی بهره مند شوند. در این خصوص اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مسئول ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در صنف شد.
5- طی یکماه آینده یک کارگروه تخصصی برای بررسی وضعیت مالیاتی نشران و کتابفروشان متشکل از نمایندگان معاونت های مختلف وزارت ارشاد و همچنین صنوف مرتبط و اتحادیه های زیرمجموعه آنها تشکیل شود.
6- مصوبات جلسات کارگروه تخصصی یاد شده از طریق معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ سه شنبه ۳ تير