علاء الدین میرمحمدصادقی
ثروتمندها را بی رحم نشان ندهید


باید در برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویرگران امر به معروف شود تا اجر معنوی تولیدکننده و صنعتگر نیز علاوه بر تولید ثروت نمایانده شود .

 

به گزارش اخبار چاپ ، علاء الدین میرمحمدصادقی یکی از اعضای هیات رییسه اتاق تهران در جلسه صبحانه کاری اتاق با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، با بیان این جمله که به وزارت ارشاد تذکری دارم ، گفت : در جامعه هنری کمتر دیده ایم که از تولید کنندگان فرهنگی حمایت صورت بگیرد؛ به طوری که ایجاد ثروت جزو ضد ارزش ها معرفی شده و این افراد، عناصری بی رحم و متجاوز به حقوق مردم معرفی می شوند .

 

وی افزود: وزارت ارشاد برای ارشاد است و لازم است شما فیلمسازان را در این زمینه ارشاد کنید زیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فقرزدایی و تولید ثروت را جزو ارزش ها دانسته اند .

وی خاطرنشان کرد که : باید در برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویرگران امر به معروف شود تا اجر معنوی تولیدکننده و صنعتگر نیز علاوه بر تولید ثروت نمایانده شود .
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۵ اسفند