یکسال و اندی پس از تعطیلی
موزه چاپ کتابخانه مجلس بازگشایی می‌شود


موزه چاپ کتابخانه مجلس شورای اسلامی یک سال و چند ماه پس از تعطیلی با عنوان جدید «موزه کتابت و چاپ» در ساختمان ۳۰ تیر افتتاح می‌شود.

به گزارش اخبار چاپ و به نقل از  تسنیم کتابخانه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد،‌ با توجه به اینکه در سال 1389 موزه‌ صنعت چاپ در ساختمان کتابخانه‌ی مجلس راه‌اندازی شد؛ ولی به‌دلیل کمبود فضا قرار شد، این موزه در جای دیگر و با فضای مناسب‌تر دوباره برپا شود. به همین دلیل، در تفاهم‌نامه‌ای که اواخر بهمن‌ماه سال گذشته میان سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی و کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منعقد شد، قرار شد این موزه به ساختمان قدیم کتابخانه‌ ملی ایران منتقل و تحت نظارت کتابخانه مجلس دوباره برپا شود.
«موزه صنعت چاپ» با عنوان جدید «موزه کتابت و چاپ» در هفت بخش «پیشینه کتابت در ایران»، «آغاز چاپ در ایران»، «ماشین‌های چاپ»، «چاپخانه»، «چاپ عکس»، «صحافی و کتاب‌سازی» و «عصر دیجیتال» راه‌اندازی شده است.
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۳ اسفند