مدیرکل دفتر چاپ و نشر:
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی علاوه بر نظارت مسئولیت های دیگری هم دارد


محمودرضا برازش: شجاعی صائین فردی است که آشنایی خوبی با کتاب دارد و در هفت سال گذشته به خوبی از پس اداره خانه کتاب برآمده، تجربه و آگاهی وی می‌تواند به کمک اهالی نشر بیاید تا بخشی از مشکلات ناشران برطرف شود.


به گزارش اخبار چاپ، محمودرضا برازش با اشاره به سابقه ارزنده شجاعی صائین اظهار کرد: شجاعی صائین فردی است که آشنایی خوبی با کتاب دارد و در هفت سال گذشته به خوبی از پس اداره خانه کتاب برآمده، تجربه و آگاهی وی می‌تواند به کمک اهالی نشر بیاید تا بخشی از مشکلات ناشران برطرف شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه شجاعی صائین هر دو شاخص مهم برای پیشبرد این اداره را دارد چراکه هم علاوه بر آشنایی با حوزه کتاب، تجربه بالایی نیز دارد.

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت تشکیل شورای نظارت بر کتاب گفت: امیدوارم که شجاعی صائین همچون گذشته بتواند در فضای جدید نیز موفق باشد و با یک برنامه‌ریزی صحیح، شورای نظارت بر کتاب به سرعت شکل بگیرد.

برازش درباره فعالیت‌های دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: باید دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به حوزه‌هایی ‌غیر از نظارت بر کتاب نیز بپردازد چراکه در سال‌های گذشته تمرکز بر موضوع نظارت اجازه پرداختن به سایر حوزه‌ها را نداده است.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: بدون شک اطلاعات، آگاهی و تجربه شجاعی صائین در حوزه کتاب به کمک وی خواهد آمد و او را به سمت مسیر رشد و ترقی در این مسوولیت سوق خواهد داد.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ شنبه ۵ بهمن