نگرشی تازه به آموزش های آکادمیک
برازش میزبان دانش آموختگان صنعت چاپ


نخستین نشست مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دانش آموختگان صنعت چاپ، در روز سه شنبه 19 آذرماه جاری ساعت 17 در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.


به گزارش اخبار چاپ، نخستین نشست مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دانش آموختگان صنعت چاپ، در روز سه شنبه 19 آذرماه جاری ساعت 17 در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.
گفتنی است این نشست که با فاصله ای اندک پس از روز دانشجو (16 آذر) برگزار می شود، نوعی تقدیر از مقام دانشجویان و دانش آموختگان صنعت چاپ نیز محسوب می شود.
برگزاری چنین نشستی می تواند نشان دهنده اهتمام و توجه ویژه مدیرکل جدید دفتر امور چاپ و نشر نسبت به مسئله آموزش های آکادمیک در صنعت چاپ باشد. نکته ای که در این مدت اندک بارها از زبان محمودرضا برازش شنیده شده است.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۳ آذر