مدیرعامل ایبنا تغییر می کند
علمشاهی از این پس در خبرگزاری وزارت ارشاد


برخی خبرهای غیررسمی رسیده حاکی است احمد علمشاهی مدیرکل سابق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرعامل جدید خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) انتخاب شده است.

اخبار چاپ: برخی خبرهای غیررسمی رسیده حاکی است احمد علمشاهی مدیرکل سابق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرعامل جدید خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) انتخاب شده است.
براساس این اطلاعات وی از این پس علاوه بر حکم مشاوره معاون امور فرهنگی مسئولیت تنها خبرگزاری رسمی حوزه فرهنگ و نشر کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده خواهد داشت.
گفتنی است علمشاهی در آبان ماه سال 1391 به عنوان مدیرکل دفتر امور چاپ منصوب و جایگزین یوسف افراش شده بود. مدیرعامل جدید ایبنا، پیشتر در دانشگاه پیام نور مشغول به فعالیت بوده است.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ دوشنبه ۱۱ آذر