رضا معصومی
دیدگاهی که معاون فرهنگی ایجاد کرده است جای تقدیر دارد


در این مراسم "رضا معصومی" کارشناس کتاب و رسانه و عضو هیات داوران این جشنواره گفت: دوست دارم از فضایی که در همین یک ماهه که سید عباس صالحی، معاونت فرهنگی را برعهده گرفته ایجاد کردند در دیدگاه و نظراتشان تشکر کنم مسائل مطرح شده توسط ایشان در حوزه کتاب جای تشکر دارد.


به گزارش خبرنگار اخبار چاپ , مراسم هفتمین "جشن کتاب و رسانه ملی" و دوازدهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر برگزار شد و در این مراسم  "سید عباس صالحی" معاون فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، رضا معصومی کارشناس کتاب و رسانه حضور داشتند.

در این مراسم "رضا معصومی" کارشناس کتاب و رسانه و عضو هیات داوران این جشنواره  گفت: دوست دارم از فضایی که در همین یک ماهه که سید عباس صالحی، معاونت فرهنگی را برعهده گرفته ایجاد کردند در دیدگاه و نظراتشان تشکر کنم مسائل مطرح شده توسط ایشان در حوزه کتاب جای تشکر دارد.

وی با اشاره به نگاه مثبت ایجاد شده در خبرگزاری‌ها در زمینه کتاب و رسیدن به فضای قابل قبول در زمینه خبر ادبیات افزود: خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در حوزه فرهنگ یک بخش کتاب دارد که جایگاه مطلوبی است همگام با رشد فضای کمی، فضای کیفی در خبر حوزه کتاب رشد نکرده است.

"معصومی" با اشاره به سخنان صالحی در نشست ناشران با وی و خلاصه شدن اطلاع رسانی به کتاب اظهار داشت: یک بخش از کتاب صنعت نشر است که تقریبا در خبرگزاری ها دیده نمی‌شود رسانه‌ها تنها در هفته کتاب و نمایشگاه کتاب به حوزه نشر می‌پردازند.

این کارشناس رسانه و کتاب با اشاره به مشکلات نشر از جمله چاپ و اطلاع رسانی تصریح کرد: مدیران فرهنگی به مسئله نشر نپرداختند و در این میان رسانه ها نیز مقصرند تقریبا 10 سال است که در کنار حوزه کتاب به کتابخانه‌های عمومی توجه نمی‌شود.

وی با اشاره به بی اطلاعی خبرنگاران حوزه کتاب از ساختارهای این حوزه و بحث آموزش خبرنگاران در سال 82 عنوان کرد: در آن سالها قرار بود انجمنی برای خبرنگاران حوزه کتاب ایجاد شود که در آن انجمن می‌توان آموزش خبرنگاران حوزه کتاب را گنجاند.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۳۰ آبان