به بهانه بازیابی سایت رسمی اتحادیه چاپخانه داران تهران
مراقب نام دامنه سازمان خود باشید


اتحادیه ها و انجمن های صنفی و صنعتی كه اموال ایشان متعلق به عموم مردم است باید در حفظ و تملك اموال خود چه مجازی و چه حقیقی كوشا باشند . باید توجه داشت كه نام دامنه این سازمانها به دلیل مراجعه زیاد كاربران به آن دارای ارزش می باشد . جالب است كه بدانید نام دامنه business.com به قیمت 7.5 میلیون دلار به فروش رفته است یا دامنه toys.com با رقمی معادل 5.1 میلیون دلار به فروش رفته است و قیمت دامنه print.com ، 434 هزار دلار پیشنهاد میگردد .

اخبار چاپ –

سال گذشته در همین روزها بود كه پس از جدایی سردبیر سابق نشریه گزارش صنعت چاپ از اتحادیه چاپخانه داران تهران و كشمكش های بین هیات مدیره این اتحادیه با جمعی موسوم به شورای وحدت ناگهان سایت اتحادیه چاپخانه داران تهران از مدار اطلاع رسانی خارج شد و هیات مدیره اتحادیه نتوانستند پیامهای خود را از طریق این سایت به اطلاع اعضا برسانند . به نظر میرسد در آن دوره همراهی یكی از اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران با جمع موسوم به شورای وحدت دلیل از كار افتادن سایت رسمی اتحادیه چاپخانه داران بوده است . این موضوع تا به جایی كشیده شد كه اتحادیه چاپخانه داران تهران مجبور به تغییر آدرس رسمی سایت خود شد و مشكل تا تغییر آدرس رسمی این سایت حل نشد . اتحادیه چاپخانه داران تهران و دبیر سابق نشریه كه مسئولیت به روز رسانی سایت را بر عهده داشت ، موضوع را مشكلات فنی ذكر میكردند كه در واقع  این موضوع همه دلایل بروز این مشكل نبود و دلیل اصلی آن علتی است كه در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.

 

سایت اتحادیه چاپخانه داران تهران در پی بروز یك اشكال فنی در سرورهای خود دچار مشكل شد و مدیر سایت مجبور به تعویض آدرس میزبانی وب این سایت بود ولی بدلیل اینكه نام دامنه TPIA.ir  به صورت حقیقی توسط فرزند یكی از اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران و به نام خودش ثبت شده بود ، عنوان میشد كه به ایشان دسترسی وجود ندارد بنابراین توانایی حل مشكل از طریق مدیر سایت مقدور نبود . سایتی كه باید به نام حقوقی اتحادیه ثبت میشد ، به دلیل عدم اطلاع از قوانین مربوطه به نام شخص حقیقی ثبت شده بود و مراجع ذیصلاح دستور تغییرات در سایت و تغییر آدرس ها را با حضور شخص صاحب نام دامنه مجاز میدانستند.

اتحادیه ها و انجمن های صنفی و صنعتی كه اموال ایشان متعلق به عموم مردم است باید در حفظ و تملك اموال خود چه مجازی و چه حقیقی كوشا باشند . باید توجه داشت كه نام دامنه این سازمانها به دلیل مراجعه زیاد كاربران به آن دارای ارزش می باشد .

جالب است كه بدانید نام دامنه business.com   به قیمت 7.5 میلیون دلار به فروش رفته است یا دامنه toys.com  با رقمی معادل 5.1 میلیون دلار به فروش رفته است و قیمت دامنه print.com  ، 434 هزار دلار پیشنهاد میگردد .

با بررسی سایت انجمن ها و اتحادیه های مختلف صنعت چاپ می توان به وضوح دید كه این اشكال می تواند دوباره برای هر یك از این انجمن ها و اتحادیه ها بروز كند و این سازمانها را با مشكل مواجه كند .

اخبار چاپ در ادامه به مواردی كه این موضوع مهم در آن رعایت نشده است و راههای جلوگیری از بروز مشكل می پردازد .

1.     سایت انجمن پیشكسوتان صنعت چاپ ایران به صورت حقیقی و به نام یك شخص ثبت شده است و مالك آن در مراجع قضایی آقای محمد ماهیدشتی به آدرس استان كرمانشاه شناخته می شود .

2.     سایت سابق دفتر امور چاپ به آدرس Irprint.ir  كه به دلیل ثبت شخصی دامنه و عدم تمدید آن در زمان مقرر هم اكنون به نام آقای حامد میاح به آدرس شهرستان كرج ثبت گردیده است .

3.     سایت اتحادیه لیتوگرافان تهران كه به نام شخص حقیقی ثبت شده است و مالك آن آقای سعید فرزیان به آدرس شهرستان شهریار ثبت گردیده است .

4.     سایت انجمن چاپ دیجیتال ایران كه مالكیت آنرا آقای سامان اسدی به آدرس تهران در اختیار دارد .

5.     سایت اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران به نام شركت پایا پردازش آریا ثبت شده است و مالك آن این شركت و به آدرس تهران است .

6.     سایت نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران كه به نام شخص حقیقی ثبت شده است و مالك آن آقای مهدی مرتضوی به آدرس خوزستان است .

در این بین سایتهایی نیز بوده اند كه بدلیل تسلط مدیریت ایشان بر موضوع تجارت الكترونیك و دنیای مجازی و یا استفاده از مشاورین مطلع ،  قوانین مربوط به ثبت حقوقی و مالكیت سایت اتحادیه و انجمن خود را به درستی انجام داده اند . كه از آن جمله میتوان به سایت شركت تعاونی لیتوگرافان تهران ، سایت انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ ، سایت اتحادیه چاپخانه داران تهران ، سایت اخبار چاپ ، سایت خانواده چاپ كه همگی به صورت حقوقی و به نام ارگان مطبوع خود و در مالكیت حقوقی آن سازمان است .

با توجه به رویكرد سازمانها به استفاده از ابزارهای مورد استفاده در فضای مجازی اینترنت و رشد و توسعه بستر تجارت الكترونیك در كشور اتحادیه ها و انجمن های حقوقی باید به این اموال مجازی توجه بیشتری كنند و آنرا جزو اموال و مایملك حقوقی سازمان خود بشمارند .

 

 اخبار چاپ

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۴ آبان