حضور مشترک کتابخانه های ملی و مجلس در نمایشگاه کتاب فرانکفورت


کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس امسال در یک غرفه مشترک در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به ارائه برنامه ها وفعالیت های خود می پردازند.


کتابخانه ملی و مجلس در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت که مهرماه امسال برگزاری می شود به صورت مشترک شرکت می کنند.
به گزارش
اخبار چاپ و به نقل از مهر، در این نمایشگاه که با هدف کمک به صنعت نشر و موسسات فرهنگی کشورها،آشنایی با ادبیات سراسر جهان و توسعه روابط بین‌المللی کشورهای شرکت‌کننده برگزار می‌شود،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به طور مشترک و با مدیریت متمرکز در این نمایشگاه شرکت می‌کنند و مقدمات حضور با همکاریرایزنی فرهنگی ایران در آلمان در حال انجام است.

ارائه تجارب و اقدامات در حوزه دیجیتال‌سازی، نسخخطی و همچنین نحوه ارائه خدمات به پژوهشگران و اعضای کتابخانه ملی از جمله فعالیت‌هاییاست که در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

همچنین مذاکره مسوولان سازمان با کتابخانه‌های ملیکشورهای مختلف در خصوص همکاریهای دوجانبه از برنامه‌های حضور سازمان در این نمایشگاهاست.

نمایش نسخه‌های دیجیتالی نسخ خطی، پایان‌نامه‌ها،نشریان و منابع مهم و ویژه سازمان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و ارائه پیشرفت‌های ایراندر حوزه علم و در عرصه دیجیتال‌سازی منابع از فعالیت‌هایی است که قرار است در شصت وپنجمین دوره نمایشگاه فرانکفورت انجام شود.
 این نمایشگاه از 17 تا 21 مهرماه در شهرفرانکفورت برگزار می‌شود.

منتشر شده توسط مهر در تاریخ ۱۳۹۲ شنبه ۲۶ مرداد