در 2 نشست جداگانه برگزیدگان مسابقات جشنواره صنعت چاپ با مدیر كل دفتر امور چاپ صورت گرفت
بررسی توسعه زیرساختهای علمی و دانشگاهی صنعت چاپ


منتخبین جشنواره صنعت چاپ در دو جلسه جداگانه در گروههای پیش از چاپ افست ، افست ورقی و افست رول و گروه چاپ فلكسو ، گراور و لیبل با مدیرکل دفتر امور چاپ دیدار و گفتگو کردند.


برگزیدگان مسابقات جشنواره صنعت چاپ ایران در دو نشست جداگانه با مدیر كل دفتر امور چاپ دیدار و مسائل و مشكلات خود را مطرح كردند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار چاپ، برگزیدگان جشنواره صنعت چاپ در دو جلسه جداگانه با مدیرکل دفتر امور چاپ دیدار و گفتگو کردند. در این جلسات که به همت دبیرخانه جشنواره و به منظور تشریح شرایط و تبیین راهکارهای ارتقا کمی و کیفی واحدهای صنفی فعال در این صنعت برگزار شد، طرفین به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در جلسه نخست که با حضور منتخبین بخش های پیش از چاپ افست، افست ورقی و افست رول برگزار گردید، مدعوین نقطه نظرات خود را در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت بیان داشته و مشکلات و معضلات موجود در واحدهای صنفی خود و همکارانشان را با مدیرکل دفتر امور چاپ مطرح کردند.

در این نشست حل و فصل مسائلی مانند تأمین سرمایه در گردش واحدهای منتخب، رفع مشکلات قانونی واردات مواد اولیه، بازنگری در دسته بندی و طبقه بندی واحدهای چاپی، رایزنی با مراکز صنعتی دولتی به منظور تأمین اعتبارات لازم جهت ایجاد فرآیند توسعه و... در دستور کار قرار گرفت.

دومین جلسه که با حضور منتخبین جشنواره در بخش چاپ های لیبل، گراور، فلسکوگرافی و هلیوگراور برگزار شد، بیشتر موضوعات مرتبط با رفع انحصار تولید مواد اولیه، ایجاد زمینه های کاری مناسب و پرداختن به سطح کیفی و کمی فعالیت این واحدها مدنظر قرار گرفت.

منتخبین جشنواره در این نشست تأسیس و راه اندازی دانشگاهی مبتنی بر بن مایه های علمی و آموزشی مناسب، کاربردی و آکادمیک را یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی و تحقق اهداف اسناد توسعه بالادستی کشور دانستند. مهم ترین درخواست حاضرین از مدیرکل دفتر امور چاپ، توجه به زیرساخت های علمی و دانشگاهی در این صنعت بود.

 

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۳ مرداد