به دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت
كارگروه توسعه صنعت بسته بندی تشكیل می شود


به دستور وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، كارگروه توسعه صنعت بسته بندی از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه تشكیل می شود.

 به دستور وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، كارگروه توسعه صنعت بسته بندی از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه تشكیل می شود.

به گزارش شبكه اطلاع رسانی و توسعه تجارت ایران(شاتا)؛ این اقدام باتوجه به اهمیت صنعت بسته بندی و رسته های وابسته دراقتصاد كشور و نقش آن در اصلاح و تقویت نظام توزیع و توسعه بازار كالا صورت می گیرد.
همچنین، ضرورت سازماندهی، ساماندهی و راهبری صنعت بسته بندی با مشاركت كلیه ذینفعان این صنعت و تدوین راهكارها و سیاست های این بخش و توجه به ماده 11 تصویب نامه كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز از دیگر ضروریاتی است كه تشكیل این كارگروه را محرز می كند.
براین اساس؛‌ معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن وتجارت باید با بهره گیری از مشاركت كلیه بخش های مرتبط دولتی و فعالان بخش خصوصی و دانشگاهی نسبت به تشكیل این كارگروه اقدام كند و تمامی دستگاهها و متولیان مربوطه باید همكاری شایسته را بعمل آورند.

منتشر شده توسط اخبار چاپ در تاریخ ۱۳۹۲ يکشنبه ۹ تير